SDS Nedir?

SDS, Safeyty-Data-Sheet, ülkemizdeki karşılığı Güvenlik Bilgi Formu (GBF), kimyasal madde veya karışımların kimlik kartı olarak bilinen formlar, malzemelerin depolanması ve kullanılması esnasında iş güvenliği ve sağlığı konusunda oluşabilecek tehlikeleri engellemek ve kullanıcıya doğru, yeterli seviyede bilgi vermek amacı ile hazırlanmaktadır.

  • Kullanıcı sağlığı, fiziksel ve çevresel açıdan tehlike sınıfları ve derecelerini,
  • Kullanımı, bertaraf edilmesi ve depolaması hususlarında alınması gereken önlemleri,
  • Etiket özelliklerini,
  • Taşımacılığı/Nakliyesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ve sınıflandırmasını,
  • Fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgileri kapsayan 16 bölümden oluşmaktadır.

Kimler GBF Hazırlayabilir?

GBF hazırlama yetkisine sahip olan kişi, akredite bir kuruluş tarafınca düzenlenen eğitim sonunda uygulanan sertifika sınavından başarılı bir sonuç alarak sertifikaya sahip olmaya hak kazanmış olmalıdır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olarak iş tecrübesi şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Zorunluluklar Nelerdir?

          Ülkemizde sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçe’ye tercüme edilme mecburiyeti bulunmaktadır. İlgili sektörlerde üretim yapan her firmanın her ürünü için tek tek GBF hazırlanması, dağıtılması ve gerekli yerlerde bulundurması gerekmektedir.

       Hazırlanan GBF’ler eğer değişikliğe uğruyor ise revize edilmesi ve sürekli güncel tutulmalıdır. Ürün ya da formülasyonda yapılan herhangi bir değişiklik hammadde değişiklikleri, yönetmelikler ile uyum çalışmaları gibi daha birçok nedenden dolayı revize edilmesi gerekebilir.Bu nedenle formlar hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair GBF’lerini hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar.

   GBF talep eden işletmelerin sektörel zorunlulukları ayrıca incelenmeli ve yönetmelik doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler formlarda uygulanmalıdır.