MSDS/SDS/GBF Nedir?

MSDS, Material Safety Data Sheet kısaltılmış halidir. Günümüzde artık “material” kelimesi kullanılmamakta, hazırlanan formlar SDS yani Safety Data Sheet olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizdeki karşılığı Güvenlik Bilgi Formu olup GBF olarak kısaltılmıştır.
Kimyasal madde veya karışımların kimlik kartı olarak bilinen formlar, malzemelerin depolanması ve kullanılması esnasında iş güvenliği ve sağlığı konusunda oluşabilecek tehlikeleri engellemek ve kullanıcıya doğru, yeterli seviyede bilgi vermek amacı ile hazırlanmaktadır.

13 Aralık 2014 tarihli 29204 sayılı yönetmelik esas alınarak hazırlanan formlar, ürünün;
  • Kullanıcı sağlığı, fiziksel ve çevresel açıdan tehlike sınıfları ve derecelerini,
  • Kullanımı, bertaraf edilmesi ve depolaması hususlarında alınması gereken önlemleri,
  • Etiket özelliklerini,
  • Taşımacılığı/Nakliyesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ve sınıflandırmasını,
  • Fiziksel ve kimyasal özellikleri gibi bilgileri kapsayan 16 bölümden oluşmaktadır.

Zorunluluklar Nelerdir?

Ülkemizde sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçe’ye tercüme edilme mecburiyeti bulunmaktadır. İlgili sektörlerde üretim yapan her firmanın her ürünü için tek tek GBF hazırlanması, dağıtılması ve gerekli yerlerde bulundurması gerekmektedir.

Hazırlanan GBF’ler eğer değişikliğe uğruyor ise revize edilmesi ve sürekli güncel tutulmalıdır. Ürün ya da formülasyonda yapılan herhangi bir değişiklik hammadde değişiklikleri, yönetmelikler ile uyum çalışmaları gibi daha birçok nedenden dolayı revize edilmesi gerekebilir.Bu nedenle formlar hazırlayan kişi veya kurumların sürekli takip ve kontrolünde olmalıdır. Firmalar ürüne dair GBF’lerini hazırlatırken bilgi ve birikimi yüksek bu konuda uzman kişilerden yardım almalıdırlar.

GBF talep eden işletmelerin sektörel zorunlulukları ayrıca incelenmeli ve yönetmelik doğrultusunda yapılması gereken değişiklikler formlarda uygulanmalıdır.
Kimler MSDS/SDS/GBF Hazırlayabilir?

GBF hazırlama yetkisine sahip olan kişi, akredite bir kuruluş tarafınca düzenlenen eğitim sonunda uygulanan sertifika sınavından başarılı bir sonuç alarak sertifikaya sahip olmaya hak kazanmış olmalıdır. Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı sınavına katılmak isteyen adayların öğrenim durumları ile ilişkili olarak iş tecrübesi şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Chymico Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketi olarak kimya sektöründe gerçekleştirdiğimiz “Know-How” hizmetimizin yanı sıra, talep edilen dilde güvenlik bilgi formu desteği de vermekteyiz.MSDS/SDS/GBF Ana Başlıkları Nelerdir?
 

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ
Bu bölümde ürün adı, kullanım alanı,kullanılmaması gereken alanlar, üretici ve/veya tedarikçi firma bilgileri, acil durum telefon numaraları gibi bilgiler yer almaktadır.

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI
Karışım veya maddenin fiziksel/kimyasal, insan sağlığı ve çevre için oluşturabileceği tehlike sınıflandırması hakkında bilgi verildiği bölümdür. Ayrıca etiket unsurları bu bölümde yer almalıdır.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Madde veya karışıma dair içerik bilgileri konsantrasyon aralığı verilerek sunulmalıdır.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Oluşabilecek negatif etkilere karşı uygulanacak ilk yardım teknikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
Her kimyasalın yangın durumunda müdahale yöntemi farklılık göstermektedir. Uygun müdahale yöntemleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER
Kimyasalın bir kaza halinde dökülmesi sonucu nasıl müdahale edileceği, nasıl temizleneceği, çevreye salınımını önlemek adına yapılacak işlemler ve toparlanan döküntünün ne şekilde muhafaza ve bertaraf edileceğine dair bilgiler bu bölümde bulunmalıdır.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Kimyasalın hangi koşullarda saklanması gerektiği ve kullanım esnasında uygulanması gereken önlem yöntemleri açıklanmalıdır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
Bu bölümde eğer var ise, kimyasallara dair iş yeri maruziyet limitleri yer almalıdır. Ayrıca kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ( PPE/KKE) ve ekipmanların ayrıntılı özellikleri belirtilmektedir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Madde veya karışıma ait fiziksel ve kimyasal özellikler ve bu özelliklere dair test sonuçları bu bölümde yer almaktadır.

10. KARARLILIK VE TEPKİME
Madde/karışımların kararlılık durumu, belirli kullanım şartları altında ve çevreye yayılması halinde ortaya çıkabilecek tehlikeli tepkimeleri belirtilmektedir. Varsa ayrıca kaçınılması gereken durumları ve tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık, basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması gereken şartları ve kaçınılması gereken malzemeler açıklanmalıdır.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Kullanıcının madde/karışımlarla temas etmesi halinde, ortaya çıkabilecek çeşitli toksikolojik etkiler anlaşılabilir bir şekilde tanımlanmalıdır.

12. EKOLOJİK BİLGİLER
Kimyasalın çevreye toksikolojik bir etki bırakma tehlikesi var ise, kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
Madde veya karışımların atık özelliği kazanması veya öngörülen kullanımı sonrası ortaya çıkabilecek atıklarının bertarafı herhangi bir tehlike oluşturuyor ise, atıkların tehlikelerini tanımlayarak ve güvenli “elleçlenme yöntemleri” hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca kimyasalların bulaşmış olduğu ambalaj ve malzemelerin güvenli bertarafına ilişkin uygun yöntemler açıkça belirtilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
Bu bölümde kullanıcılarca, tesisleri içinde ve/veya dışında madde veya karışımın taşınması/nakliyesi sırasında uyulması gereken veya bilinmesi gereken özel tedbirler belirtilmelir.

15. MEVZUAT BİLGİSİ
Bu bölümde , ‘’Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelikte’’ öngörülen usül ve esaslara göre hazırlanmış olan etiketinde yer alan sağlık, güvenlik ve çevreye ilişkin bilgiler belirtilmelidir. Bu güvenlik bilgi formu kapsamındaki madde/müstahzarın satışı, kullanımı, kullanım alanları ve miktarlarına, çevre ve insan sağlığının korunmasını teminen yasaklama ve kısıtlama getirilmiş ise, bu yasaklama ve/veya kısıtlamaları mevzuatı ile birlikte açıkça belirtilmelidir. Ayrıca mümkünse, bu hükümlerin uygulanmasına yönelik diğer ulusal mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirlerde belirtilmelidir.

16. DİĞER BİLGİLER
Formu hazırlayan yetkilinin sertifika numarası ve iletişim bilgileri bu bölümde yer almaktadır.

 

SDS TALEP FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
HABER LİSTESİ

Yeniliklerimizden en kısa sürede haberdar olmak için haber listemize kaydolabilirsiniz. Aşağıdaki bölüme e-posta adresinizi girerek haber listemize kayıt olup, bizimle ilgili haberleri e-posta ile alabilirsiniz.

Success! You've been added to our email list.
BİZE ULAŞIN
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ